Organizational Chart

Tianjin Jingwei Zhengneng Electrical Energy Equipment Co., Ltd.organizational structure

组织结构图(英).png